Mechanické opracovanie kovov

Pre zabezpečenie servisu a opráv pracovných strojov a manipulačných zariadení disponujeme základným strojným vybavením na mechanické opracovanie kovov - sústruh, fréza, obrážačka, hrotová brúska, horizontálna vyvrtávačka, prenosná magnetická vŕtačka a ručný plazmový invertor. Ponúkame kusovú a malosériovú výrobu na základe výkresovej dokumentácie v rámci technických možností našich strojov na mechanické opracovanie.