NSK Servis

Pravidelná údržba zariadení

Pravidelná údržba zariadení zahŕňa pravidelné prehliadky , výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a mazív a predpísanú kontrolu strojných častí v zmysle technickej dokumentácie zariadení na základe odjazdených motohodín, prípadne kilometrov. Výsledkom je pravidelná výstupná informácia o stave zariadenia pre zákazníka a hospodárna prevádzka. Na zabezpečenie pravidelnej údržby ponúkame zákazníkom originálne filtre, oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny, ako aj filtre od uznávaných svetových výrobcov filtračnej techniky ako finančne menej náročnú alternatívu.

Stihl

Produkty Stihl a Viking

Naše portfólio sme rozšírili o produkty značiek STIHL a Viking, ktoré si môžete kúpiť v našej špecializovanej predajni alebo objednať v online katalógu.

Katalóg Stihl

Kalmar VZV Servis

Servis VZV Kalmar

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na servis manipulačnej techniky značky Kalmar.

Kalmar Servis