Pravidelná údržba zariadení

Pravidelná údržba zariadení zahŕňa pravidelné prehliadky , výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a mazív a predpísanú kontrolu strojných častí v zmysle technickej dokumentácie zariadení na základe odjazdených motohodín, prípadne kilometrov. Výsledkom je pravidelná výstupná informácia o stave zariadenia pre zákazníka a hospodárna prevádzka. Na zabezpečenie pravidelnej údržby ponúkame zákazníkom originálne filtre, oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny, ako aj filtre od uznávaných svetových výrobcov filtračnej techniky ako finančne menej náročnú alternatívu.