NSK Servis

Systémy centrálneho mazania

V spojitosti s prevádzkou a údržbou rozmerovo väčších manipulačných a stavebných strojov, ktoré majú veľký počet mazacích miest, vyplýva problém zabezpečenia pravidelného a primeraného mazania všetkých mazacích uzlov, kde častokrát môže pochybiť ľudský faktor v dôsledku ľahostajnosti, či nedôslednosti, čo vedie k zbytočným nákladom prevádzkovateľa. Ponúkame pre zákazníkov riešenie systémom centrálneho mazania na základe technického návrhu a inštalácie centrálneho mazania uzlov pohyblivých častí mechanizmov.

Stihl

Produkty Stihl a Viking

Naše portfólio sme rozšírili o produkty značiek STIHL a Viking, ktoré si môžete kúpiť v našej špecializovanej predajni alebo objednať v online katalógu.

Katalóg Stihl

Kalmar VZV Servis

Servis VZV Kalmar

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na servis manipulačnej techniky značky Kalmar.

Kalmar Servis